هنرمند شاهرگ دل آتشين زمين است
بقدر همه ميفهمد ، همپاي همه غمگين ميشود  و نگهبان صادق زيبايي ، راستي و دادگريست از اين رو هنرمندان اصيلزادگان واقعي جهانند.

زندگي فاصله كوتاه يك شب است
مي خواهيم در اين فاصله كوتاه لحطاتي را با شما همسفر شويم ...

شب ستاره ها
بزرگداشت پيشكسوتان هنر ايران

تهيه كننده و كارگردان : مجيد قنبري

مجري : داود حيدري

صدابرداران : رامين عرب ، بهنام شبستري

تصويربرداران :
مسعود حسيني ، مهدي اصلاني ، سليمان خليلي ، رحيم روزي جو ، سروش ملكي

مدير تصويربرداري : احسان ارشاد

دستياران تصوير : ميثاق محمدي ، وحيد ملاعباسي

عكاسان :
مهدي حيدري ، جلال حيدري ، نويد سجاد حسيني